supports médias- media support

UK

If you would like to contribute to the success of the online petition, you can create your own or use one of the materials below (send us your graphic design). We hope to add more regularly with contributions from various European volunteers.

FR

Si vous souhaitez contribuer au succès de la pétition en ligne, vous pouvez créer votre propre support ou utilisez l’un de ceux ci-dessous (envoyez-nous votre projet graphique). Nous espérons en rajouter régulièrement grâce à la contribution de différents bénévoles européens…

DE

Wenn Sie zum Erfolg der Online-Petition zu beitragen möchten, können Sie Ihre eigene Unterstützung erstellen oder eine der unten stehenden verwenden (senden Sie uns Ihren grafischen Entwurf). Wir hoffen, durch die Beiträge verschiedener europäischer Freiwilliger regelmäßig weitere hinzufügen zu können.

NL

Als u wilt bijdragen aan het succes van de online petitie, kunt u uw eigen petitie opstellen of gebruik maken van een van de onderstaande materialen (stuur ons uw grafisch project). We hopen er regelmatig meer toe te voegen met bijdragen van diverse Europese vrijwilligers.Links or downloads